Haku

Uusi haku:

De Bakey, suora 2,0 mm

Tuotenumerot: HB0421-16  koko 2,0 mm, pituus 16 cm HB0421-20 koko 2,0 mm, pituus 20 cm HB0421-24 koko 2,0 mm, pituus 24 cm HB0421-30 koko 2,0 mm, pit...

Biopsiakyretti Novak

Tuotenumero HB5060-01   Fig.1  pituus 23 cm, 1 mm Tuotenumero HB5060-02   Fig.2  pituus 23 cm, 2 mm Tuotenumero HB5060-03  Fig.3  pituus 23 cm...

De Bakey, suora 2,7 mm

Tuotenumerot: HB0422-16 koko 2,7 mm, pituus 16 cm HB0422-20 koko 2,7 mm, pituus 20 cm| HB0422-24 koko 2,7 mm, pituus 24 cm HB0422-30 koko 2,7 mm, pitu...

De Bakey, suora, 3,5 mm

Tuotenumerot: HB0423-16 koko 3,5 mm, pituus 16 cm HB0423-20 koko 3,5 mm, pituus 20 cm HB0423-24 koko 3,5 mm, pituus 24 cm HB0423-30 koko 3,5 mm, pituu...

Biopsiakyretti Randall

Tuotenumero HB5060-05  Fig.4 koko 4 mm, pituus 23 cm   Valmistaja HEBU medical, Saksa...