Tarttumapihti "rotanhammas"

rotanhammas

 

FE-D1812GI, Tarttumapihti "rotanhammas" 1,8mm x 1200mm, 10 kpl/ltk
FE-D2423GI, Tarttumapihti “rotanhammas” 2,4mm x 2300mm,  10 kpl/ltk