Osastoinstrumentit

Osastoinstrumentit eivät sovellu leikkaussali käyttöön.